Další fotografie

Kotor - Opevnění starého města Kotor - Hodinová věž Kotor - Hlavní vstupní brána do starého města

Reklama

Černá Hora - Kotor - krásné středověké město

Kotor - Pohled na staré město

Kotor je jedním z nejlépe zachovaných středověkých měst v jihovýchodní Evropě. Na to, že se jedná o poměrně malé město, zde najdeme spoustu historických budov. Není tedy divu, že je staré město Kotor od roku 1979 zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kotor je město a přístav nacházející se v jihozápadní části Černé Hory. Jeho poloha je na krásném místě - na samém konci boky Kotorské, což je hluboký záliv na pobřeží Jaderského moře a na úpatí horského masivu Lovćen. Samotné město má okolo 1 300 obyvatel a pokud připočteme i přilehlé osady, dostaneme téměř 23 000 obyvatel.


Jedny z prvních zmínek o Kotoru pocházejí ze 7. století, kdy byl Kotor velmi důležitou pevností Byzantské říše a to až do roku 1185. Od roku 1186 až 1391 byl autonomním městem středověkého Srbska. Mezi lety 1391 - 1420 byl Kotor samostatnou republikou a poté se dostal pod vládu Benátské republiky. V roce 1797 přešel pod vládu Rakouska a to jako součást provincie Dalmácie až do roku 1918. Poté se stal součástí budoucí Jugoslávie. V době druhé světové války byl okupován Itálií a později i Německem. Po druhé světové válce se opět stal součástí Jugoslávie v rámci republiky Černá Hora. Od roku 2006 je součástí nezávislé Černé Hory.


Staré město je obklopené středověkými městskými hradbami, které jej spojují s pevností sv. Jana, kterou najdeme na strmém kopci nad městem ve výšce 260 m n. m. Město je tvořeno charakteristickou středověkou sítí úzkých uliček a náměstí, s nádhernými kostely i paláci v románském, gotickém, renesančním nebo barokním slohu. Za návštěvu jistě stojí původně románská katedrála sv. Tripuna ze 12. století, Kostel sv. Lukáše taktéž ze 12. století, kostel sv. Mikuláše s početnými vzácnými ikonami, obytené domy ze 14. - 17. století, hodinová věž ze 16. století, či palác městské rady z roku 1762.

Tipy na zájezdy - Kotor - krásné středověké město

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz

Tipy na zájezdy - Černá Hora