Další fotografie

Domažlická věž - Domažlice - Chodské slavnosti Domažlice - Domažlice - Chodské slavnosti Domažlice - historické domky

Reklama

Česká republika - Domažlice

Domažlice - náměstí

Domažlice jsou okresní město v Plzeňském kraji a tradiční centrum regionu Chodsko. Je vzdáleno 53 km jihozápadně od Plzně. Historicky cenné městské centrum je městskou památkovou rezervací. V současnosti zde žije okolo 11 000 obyvatel.

Historie města sahá do 10. století, kdy tu stála osada, které později Přemysl Otakar II. udělil městská práva. Roku 1231 bylo město obehnáno hradbami, aby tak bylo zabezpečeno před Bavory. V 60. letech 13. století byly Domažlice povýšeny na královské město. V období pozdní gotiky byl vylepšen obranný systém města a byla postavena také například kruhová hláska na náměstí, jež je známou dominantou Domažlic. Počátkem 17. století se Domažlice i přilehlé obce připojily ke stavovskému povstání, na které po Bílé hoře navázalo povstání Chodů. Celkově znamenalo 17. století pro město úpadek. Situace se postupně zlepšovala až ve století 18. V 19. století zase přichází české národní obrození a národopisná oblast Chodska se tehdy stává velmi oblíbenou pro mnohé významné osobnosti.


V centru města se nachází historické jádro s měšťanskými domy ze 14. až 16. století, které jsou dnes součástí městské památkové rezervace. Dochovaly se také zbytky gotického opevnění, zámek, gotický farní kostel a klášter. Z původního Chodského hradu se zachovala jen věž. V letech 1726 - 1730 byl hrad barokně přestavěn. V roce 1995 hrad vyhořel, ale následky požáru se naštěstí podařilo relativně brzy odstranit. Dnes najdeme v objektu hradu Muzeum Chodska.


Zajímavý je také kostel Narození Panny Marie z 2. pol. 13. století, jež byl v letech 1751-1756 barokně přestavěn. Z původních městských bran se dochovala domažlická brána, jež se nachází na dolním konci náměstí Míru a pochází z 60. let 13. stol. Městská radnice je zajímavou novorenesanční budovou, která byla vystavěna v roce 1893.


Milovníkům tradic a folklóru je jistě známo, že se každý rok v srpnu v Domažlicích konají známé Chodské slavnosti. Jejich tradice byla zahájena bezprostředně po skončení 2. světové války - pouť na Vavřinec se opět konala 12. srpna 1945. Církevní význam této akce byl za komunismu potlačován, ale folklorní ráz původní poutě se zachoval. Oslavy se ale přesunuly od kostela sv. Vavřince do města. Po revoluci jsou slavnosti opět spojovány s Vavřineckou poutí, jsou ale zejména nejvýznamnější kulturní akcí na Domažlicku.

Tipy na zájezdy - Domažlice

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz

Tipy na zájezdy - Česká republika

Lázeňský týden
Poděbrady - květinové hodiny -

Týdenní léčebný pobyt včetně balneoprocedur.

 

Termín: 31.03.2018 - 01.11.2018     Cena od: 8690 Kč

Lázně na zkoušku
Hotel Bellevue - Tlapák -

Pobyt na 2 noci s polopenzí a procedurami.


Termín: 01.11.2018 - 20.12.2018     Cena od: 3690 Kč

Relax víkend v Pohodě
Hotel Pohoda -

Pobyt na 3 noci s polopenzí a s procedurami.

Termín: 14.10.2018 - 18.11.2018     Cena od: 5750 Kč

Karlovarská siesta
LD Mánes,  Karlovy Vary - Pětidenní ubytování s polopenzí  a procedurami.

Termín: 01.10.2018 - 01.11.2018     Cena od: 4250 Kč

Umění na Zlaté stezce
Prachatice -

Prachatice, Vimperk, Kašperské Hory a Pasov.

Zlatá stezka byla v pozdním středověku hlavní obchodní cestou, která spojovala České království s Bavorskem a Rakouskem. Sůl, hlavní předmět obchodu, byla získávána v okolí Salzburgu, po řece Innu dovezena do Pasova, pak dál na koních převezena do Prachatic a odtud distribuována formany až do Prahy. V polovině 16. století přicházelo do Prachatic se zbožím až 1200 soumarských koní týdně! Do Vimperku ústila druhá větev Zlaté stezky. Z iniciativy Karla IV. se směrem na Kašperské hory otevřely další dvě cesty z Bavorska a k jejich ochraně byl vybudován i pevný hrad Kašperk. Šlo o třetí větev Zlaté stezky a o Zlatou cestu, která původně měla spojovat Benátky s Prahou. Do Čech se těmito cestami přivážela nejen sůl, ale také víno, sukno, jižní plody, koření, sečné zbraně, surové železo a další zboží. Z Čech se naopak vyváželo v Pasově velmi žádané obilí, dále slad, sádlo, chmel, med, máslo, sýry, vlna, kůže, pivo, pálenka a ryby. A po Zlaté stezce a Zlaté cestě se převážela i významná sochařská a malířská díla, oltáře pasovského Monogramisty IP pro Prahu a pro Zdeňka Lva z Rožmitálu. Opačným směrem do Rakouska a Bavorska mohl vyvážet svoje díla Zvíkovský mistr, významná osobnost pozdně gotického sochařství v jihozápadních Čechách.

Termín: 12.10.2018 - 14.10.2018     Cena od: 3490 Kč