Další fotografie

řeka Jordán -

Reklama

Jordánsko - Jordán

řeka Jordán -

Jordán se nachází v jihozápadní Asii a jedná se o hlavní přítok Mrtvého moře. Jordán je dlouhý 320 km a jeho povodí zaujímá 17 300 km2. Pramennou oblastí Jordánu jsou jihozápadní svahy pohoří Hermon na pomezí Libanonu, Izraele a Sýrie. Vlastní řeka vzniká soutokem tří říček - Dan, Hásbání a Bánijás na bažinaté pláni Chule, kde má Jordán na horním toku poměrně prudký spád a četnými peřejemi klesá k rozlehlému Galilejskému jezeru, ležícímu 210 m pod úrovní světového oceánu. V tomto úseku představuje zároveň mezinárodně uznanou státní hranici - zatímco pravý břeh Jordánu je územím Státu Izrael, na levém břehu se rozkládají Golanské výšiny.

Jordán představuje nejvýznamnější zdroj sladké vody pro oblast Izraele, Palestiny, Jordánska a přilehlé části Sýrie. V současnosti je pro zásobování pitnou vodou, zemědělské závlahy či průmysl odebíráno 70 až 90 % z celkového průtoku řeky. To má negativní důsledek v podobě setrvalého poklesu hladiny Mrtvého moře, neboť vypařování převládá nad přítokem. Navíc, dle názoru ekologů, odběr vody z řeky již téměř zničil celý říční ekosystém a záchrana řeky by podle nich trvala celá desetiletí. V roce 2007 označila blízkovýchodní sekce Přátel Země řeku Jordán za jedno ze 100 nejvíce ekologicky ohrožených míst na světě.


Je také důležité připomenout významnou roli řeky Jordán v oblasti náboženství. V biblických dějinách byl totiž Jordán místem několika zázraků. První z nich se odehrál, když Izraelité pod Jozuovým vedením přešli Jordán poblíž Jericha. Jordán také suchou nohou překročil Elijáš a Eliša, který tu později vykonal dva další zázraky.

Tipy na zájezdy - Jordán

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz

Tipy na zájezdy - Jordánsko