Další fotografie

Leptis Magna - amfiteátr Leptis Magna - románské fórum

Reklama

Libye - Leptis Magna - starověké město Libye

Leptis Magna -

Leptis Magna je starověké město na pobřeží Středozemního moře, nacházející se nedaleko současného města Al Khums v Libyi.

Na počátku město sloužilo jako rybářský přístav starým Féničanům, kteří jej založili kolem roku 1000 př.n.l. Město bylo spojeno s Římskou říší po více než 600 let od začátku 2. stol. př. n.l. Během této doby zde bylo postaveno mnoho budov za využití římského stavebního stylu. Roku 365 bylo město vážně poškozeno zemětřesením, avšak největší rána pro prosperitu města přišla s invazí germánského kmenu Vandalů roku 455. Roku 534 se město stalo součástí Byzantské říše. Během této doby byla většina města opuštěna a v době, kdy oblast přešla roku 642 pod kontrolu Arabů, bylo město téměř prázdné a tak bylo město časem, díky větru, pohřbeno pod vrstvou písku. V suchém pouštním klimatu však byly ruiny města pod písčitými dunami dobře zakonzervovány. Mezi rokem 1920 a druhou světovou válkou, kdy byla Libye italskou kolonií, započaly italští vědci s vykopávkami. Po válce v práci pokračovali Britové a od té doby odkryli velký počet velmi dobře zachovalých římských památek.


Archeologické vykopávky odkryly několik ruin, které ukazují několik rozdílných období osídlení města. Můžeme zde vidět zbytky velkého divadla postaveného v 1. století n.l., pod jehož zbytky je hřbitov datovaný pravděpodobně do 4. nebo 3. století př. n. l. Obzvláště dobře uchovány jsou stavby ze 2. a 3. století obsahující Hadriánovy lázně. Lovecké lázně ze 3. stolí, pojmenované podle krásné fresky, jsou také v pozoruhodném stavu. Mezi nálezy z poslední doby je pak např. římský dům s důmyslným podzemním rozvodem vody, který přináší nové pohledy na každodenní život obyvatel v Leptis Magna.

Tipy na zájezdy - Leptis Magna - starověké město Libye

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz

Tipy na zájezdy - Libye