Další fotografie

Sabratha - amfiteátr Sabratha - mauzoleum boha Besa

Reklama

Libye - Sabratha

Sabratha -

Sabratha patřila, ještě spolu s městy Oea a Leptis Magna, mezi tři nejvýznamnější fénická města, Jejich význam zůstal zachován i za Římské říše. Z římského období pochází také nejvíc památek.

Sabratha byla založena v 6.století př. n. l. Pod římskou nadvládu se dostala v roce 46. Římané však pokračovali ve stavbě velkolepých monumentů a na jejich výzdobu se používaly dva druhy mramoru - růžový z Itálie a zelený z Řecka - a dále tmavý kámen z Alexandrie. Období největšího rozkvětu města bylo ve 2. století, kdy mělo město 25 000 obyvatel.


Pozůstatky města Sabratha a antické památky na severu Libye všeobecně jsou jedinečné tím, že se nejedná jen o torza jednotlivých staveb, ale můžeme si představit města v celém jejich půdorysu. Jádrem Sabrathy byla městská čtvrť, umístěna před byzantskými hradbami. Stavby byly maximálně jednoposchoďové a na ulicích stály nádrže s vodou. Domy byly vyzdobeny černobílými mozaikami a ve stěnách byly výklenky, určené pro lampičky, nádobky s olejem, parfémy a bižuterii. Nejstarší dochovanou stavbou Sabrathy je mauzoleum, pocházející ze 2.-3.století př.n.l., které bylo zasvěceno bohu Besovi, jež byl považován za symbol plodnosti.


Hned za hradbami města můžeme vidět Jižní chrám neznámého božstva a za ním byzantskou baziliku. Vpravo se pak nachází Antonínův chrám, z jehož podstavce se nám naskýtá krásný pohled na chrám Liber Pater a na římské fórum. Téměř na mořském břehu se tyčí slavná Justiniánova bazilika, považovaná ze jeden z nejhezčích chrámů byzantského světa. Postavena byla v 6. století a byla vyzdobena nádhernými mozaikami. U moře můžeme vidět lázně se zachovanými latrínami.


Neméně zajímavou částí bývalého antického města je divadelní okrsek, kde se mimo jiné nachází Herkulův chrám, divadelní lázně, cisterna a dům známého herce. Stavba divadla započala v roce 190 a bylo používáno až do konce 4. století, kdy bylo zničeno zemětřesením. Divadlo mělo kapacitu 5 000 diváků a jeho chodby byly obloženy mramorem. Třípatrová jevištní stěna je vysoká 20 metrů a nachází se na ní přes 100 sloupů.

Tipy na zájezdy - Sabratha

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz

Tipy na zájezdy - Libye