Další fotografie

Tripolis - jedna z mešit Tripolis - jedna z mešit

Reklama

Libye - Tripolis - hlavní město Libye

Tripolis -

Tripolis je hlavním městem Lýbie. Je to metropole s největším přístavem a letištěm v zemi a zároveň je politickým, ekonomickým a kulturním centrem celé země. Leží na pobřeží zálivu Malá Syrta, 200 km od hranic s Tuniskem. V současnosti zde žije asi 1,7 milionu obyvatel.

Město bylo založeno Féničany v 7. století př. n. l. V období od roku 105 př. n.l. až do 7. století n.l. bylo součástí Římské a později Byzantské říše. V 7. století byla oblast dnešní Libye dobyta Araby a v roce 1551 ji dobyli Osmanští Turci. Po dobytí italskými vojsky v roce 1911 se město stalo centrem italské kolonizace severní Afriky. Od roku 1951 je Tripolis hlavním městem Libye. Město se nyní dělí na dvě části - starou a novou.


Stará část města má charakter arabského města s malými uličkami, tržišti, s krámky tkalců nebo zlatníků. Největší pamětihodnosti Tripolisu je velký hrad Al-Saraya al-Hamra, ve kterém je knihovna a muzeum. Je to mohutná stavba, jež nám skýtá překrásný pohled na město. Mezi největší libyjské skvosty se počítají mešity. Nejobdivuhodnější mešitou metropole je Ahmad Pasha Karamanli, která se nalézá poblíž slavného hradu. V jejím středu je 25 kopulí kryjících svatyni, která má nádherné štukatérské zdobení. V oddělené místnosti pak najdeme hrobku Ahmad Pashy a jeho rodiny a nad ní osmihranný minaret postavený v odlišném tureckém stylu. En-Naqah je zase nejstarší mešitou Tripolisu. Elegantní architekturou je známa mešita Gurgi, kterou nechal postavit Yussef Gurgi. Za návštěvu také stojí i nádherné zahrady pocházející z 18. století. Bez zajímavosti nejsou ani nedaleké pobřežní hradby, které mají tři mohutné brány: Bab Zanata, Bab Hawara a Bab al-Bahr.


Nová část města je pak moderní město vybudované v italském stylu s honosnými průčelími na pobřeží a třídami lemovanými eukalypty. Součástí nové části je i hlavní súk, s nímž sousedí katedrála, finanční čtvrť a městská zahrada. Nedaleko odtud také stojí Palác posledního krále, který je známý jako Národní palác.

Tipy na zájezdy - Tripolis - hlavní město Libye

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz

Tipy na zájezdy - Libye